Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna Arhiva članaka Svjetski dan borbe protiv pušenja 31.05.

Svjetski dan borbe protiv pušenja 31.05.

 

 

Ovogodišnja poruka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), povodom 31.-og maja 2017. godine Svjetskog dana borbe protiv pušenja je:

“PUŠENJE- OPASNOST ZA RAZVOJ'' .

Bosna i Hercegovina se nalazi među 13 zemalja svijeta po količini konzumiranih cigareta po glavi stanovnika na godišnjem nivou. Ukoliko se postojeći trendovi pušenja nastave, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da će se broj osoba koje umiru od bolesti povezanih sa pušenjem do 2020. godine udvostručiti što predstavlja još jedan razlog za hitnim djelovanjem u rješavanju ovog problema u BiH. BiH je 2009. godine potpisalaOkvirnu konvenciju o kontroli duhanai time se obavezala da će se brinuti o zdravstvenoj zaštiti populacije od štetonog djelovanja duhana i duhanskog dima. Bosni i Hercegovini je potreban zakon kojim se u potpunosti zabranjuje pušenje na javim mjestima.

NacrtZakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH,usvojila je Vlada FBiH na 91. sjednici dana 16.02.2017. godine i uputila je u dalju proceduru, a zvanični predlagač zakona je Federalno ministarstvo zdravstva.

 

KONZUMACIJA DUHANA

Pušenjeje način konzumiranja duhana u obliku cigara (umotanih u duhanov list), cigareta (malenih cigara umotanih u papir), cigarila i pomoću lule. Drugi oblik konzumacije duhana je žvakanje i šmrkanje. Kako duhan sadržava u sebi otrovne alkaloide, kao što je nikotin, a prilikom pušenja se stvara i katran, nerazrijeđeni beznikotinski kondenzat dima, pušenje je opasna navika za zdravlje ljudi jer štetno djeluje na krvožilni sustav i pluća. Samim tim se onda pušenje više ne smatra lošom navikom, nego bolesti ovisnošću pod nazivom ''Sindrom ovisnosti o duhanu''.

Brojne studije posljednjih desetljeća potvrdile su da konzumiranje duhana i duhanskih proizvoda, kao i izlaganje duhanskom dimu ili tzv. pasivno pušenje znatno doprinose obolijevanju, invalidnosti i prijevremenom umiranju u svim starosnim skupinama, zbog čega je prema MKB pušenje svrstano u bolesti pod šifrom F17.2 kao "sindrom ovisnosti o duhanu". Znanstveno su dokazane brojne posljedice uporabe duhanskih proizvoda koje se sagledavaju kroz učinke na zdravlje pojedinca, stanovništva i zajednice u cijelini.

 

PUŠENJE U TRUDNOĆI

Nikotin uzrokuje vazokonstrikciju i smanjenjeprotoka krvi kroz maternicu. Na taj način posredno uzrokuje smanjenu placentarnu cirkulaciju i time fetalnu ishemiju. Pušenje tokomtrudnoće, kao i pasivno izlaganje duhanskom dimu, predstavljaju rizik za trudnoću s obzirom na brojne moguće komplikacije. Posljedice djelovanja duhanskog dima u trudnoći su:

Dvostruko povećani rizik od ranog spontanog pobačaja

Prijevremeni porođaj

Intrauterini zastoj rasta i razvoja

Placenta previa

Abrupcija placente

Veći perinatalni morbiditet

Veći perinatalni mortalitet

Povećana učestalost urođenih anomalija

Povećana mogućnost sindroma iznenadnesmrti novorođenčeta (SIDS)

 

PREVALENCIJA PUŠENJA U FEDERACIJI BIH

U procjeni raširenosti pušenja kao bolesti ovisnosti, koriste se pokazatelji populacijskih istraživanja urađenih u Federaciji BiH za razdoblje 2010.-2015. godina sa izvjesnim razlikama u odnosu na uzorak, starosnu skupinu i godinu istraživanja.

Tako po rezultatima MICS4 istraživanja iz 2011. godine bilježi se 33,4% žena stalnih pušača u urbanim područjima i 24,9% žena u ruralnim sredinama, kao i 45% muškaraca stalnih pušača u urbanim i 41,1% muškaraca u ruralnim sredinama. Značajna je visoka ovisnosti o nikotinu koja je izraženija kod muškaraca pušača, pri čemu 68,4% muškarca i 39% žena dnevno puši preko 20 cigareta.

I rezultati Studije o stanju zdravlja odrasloga stanovništva u Federaciji BiH u 2012. godini potvrđuju da je pušenje vodeća bolest ovisnosti stanovništva u Federaciji BiH. Stalno pušenje potvrđuje 44,1% ispitanika od čega 56,3% muškaraca i 31,6% žena.

Po rezultatima iste studije izloženost pasivnom pušenju u kući potvrđuje 54,1% ispitanika u FBiH, izloženost duhanskom dimu od strane drugih pušača na radnom mjestu potvrđuje 44,4% ispitanika, te izloženost duhanskom dimu od strane drugih pušača na javnom mjestu potvrđuje 52,7% ispitanika u FBiH.

U odnosu na zdravlje školske djece i mladeži, prema rezultatima Globalnog istraživanja pušenja kod školske djece (GYTS) provedenog tijekom 2013. evidentirano je 12,7% pušača, od toga 15,5% dječaka i 9,7 % djevojčica.

 

PUŠENJE I ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA U FEDERACIJI BIH

Visoki procenti prevalencije pušenja povezuju se s trendom različitih oboljenja i stanja izravno

uzrokovanih štetnim učincima po zdravlje ove vodeće bolesti ovisnosti.

Za procjenu posljedica pušenja po zdravlje stanovništva od izuzetnog značaja predstavlja monitoring malignih neoplazmi (C00-C97) koje bilježe trend porasta od stope registriranih (52/10.000 stanovnika) u 2010. godini, do (62,1/10.000 stanovnika) u 2015. godini, registriranih u PZZ. Posebno su značajni i trendovi stopa malignih neoplazmi bronha i pluća, pri čemu se bilježi povećanje stope obolijevanja od maligne neoplazme bronha i pluća (C34) od 4,8/10.000 u 2010. godini do 5,1/10.000 u 2015. godini.

 

PREVENTIVNE MJERE PROTIV PUŠENJA I LIJEČENJE PUŠAČA

Bolesti povezane s pušenjem ozbiljan su uzrok radne nesposobnosti i prerane smrti pa bi se suzbijanjem pušenja moglo učiniti više u pravcu poboljšanja zdravstvenog stanja i produljenja ljudskog života, nego bilo kojom drugom akcijom na polju preventivne medicine. Stoga, sprječavanje pušenja treba biti osnova svakoga preventivnoga medicinskog programa.

PremaSZO,najvažniji su načini za borbu protiv opasnosti po zdravlje od pušenja:

Poučavanje mladih da ne prihvate pušenje.

Pridobivanje zdravstvenih radnika za suradnju u utjecaju na javnost.

Suzbijanje pušenja cigareta među odraslima obraćanjem većim grupama.

Suzbijanje pušenja cigareta u javnosti masovnim pristupom.

Ograničavanje oglašavanja i reklamiranja cigareta.

Pronalaženje načina da se pušenje učini manje opasnim.

 

PUŠENJE ILI ZDRAVLJE

ODABERITE SAMI !

 

 

Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi