Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna Arhiva članaka 24. mart svjetski dan borbe protiv TBC

24. mart svjetski dan borbe protiv TBC

 

U čast epohalnog otkrića uzročnika tuberkuloze (TB), koje je njemački naučnik dr. Robert Koh objavio 24. marta 1882. godine, ovaj datum se u svijetu obilježava kao Dan borbe protiv tuberkuloze. Otkriće TB bacila označilo je prvi korak u pravcu dijagnosticiranja i liječenja tuberkuloze - bolesti od koje je u to vrijeme umirao svaki sedmi stanovnik naše planete. Nažalost, ova zarazna bolest ni do danas nije u potpunosti iskorijenjena, a 1991. godina - proglašena je za globalni javnozdravstveni problem.

 

Posljednjih decenija Regija Evrope suočena je s visokom incidencom tuberkuloze čemu su doprinijeli limitiranost kapaciteta zdravstvenog sistema, loša socijalna i ekonomska situacija, migracije i drugi faktori. Poseban problem predstavlja razvijanje oblika tuberkuloze otporne na više lijekova koji se koriste za liječenje od ove bolesti (MDR-TB).

 

2017. je druga godina kampanje Ujedinjeni zaustavimo TB. Ove godine WHO će zauzeti poseban fokus za rješavanje stigme, diskriminacije, marginalizacije i prevazilaženje barijera u pristupu samog liječenja, pod sloganom „ Ne zanemarimo nikoga“ ("Leave no one behind") .

Bosna i Hercegovina je zemlja srednje opterećena problemom tuberkuloze, prema Globalnom izvještaju o tuberkulozi 2015 (SZO), u Bosni i Hercegovini incidenca tuberkuloze iznosila je 31/100.000 stanovnika, a u istom periodu prevalenca je iznosila 42/100.000 stanovnika. Stopa smrtnosti je iznosila 3,8/100.000 stanovnika.

U razdoblju 1996. - 2015. godine, u Federaciji Bosne i Hercegovine, stopa oboljevanja od tuberkuloze se kretala u rasponu od 93 slučaja (1998.) do 31 slučaja na 100.000 stanovnika (2015.). Najugroženiju starosnu grupu TB pacijenata čine osobe starije od 64 godine, a muškarci su brojniji sa aspekta polne strukture oboljelih od tuberkuloze.

Ova bolest još uvijek predstavlja najčešću zaraznu bolest na svijetu. Godišnje se u svijetu sa tuberkulozom zarazi oko 1% svjetske populacije, pri čemu oko 8 miliona ljudi razvije aktivnu bolest, a oko 3 miliona ljudi umire. U nerazvijenim zemljama incidenca (broj novooboljelih na 100.000 stanovnika) iznosi 350, a tuberkuloza dominira u mlađoj populaciji.

Očekivalo se da je svijet na putu da dostigne Milenijumski cilj razvoja da zaustavi širenje TB do 2015. godine. Međutim, multirezistentna tuberkuloza je zabilježena u skoro svim zemljama u kojima se vrši nadzor nad TB. Ovo predstavlja veliki izazov za budućnost.

Kapaciteti za borbu protiv tuberkuloze u Bosni i Hercegovini značajno su unaprijeđeni kroz aktivnosti realizirane u okviru konsolidiranog projekta „Jačanje DOTS strategije i unapređenje programa borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije u Bosni i Hercegovini”, koji se finansira iz granta Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Takođe, među predviđenim projektnim aktivnostima su i jačanje i širenje DOTS Plus projekta za upravljanje multirezistentnom tuberkulozom, te poboljšan pristup i efikasnost zdravstvenih službi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u BiH kroz implementaciju PAL strategije (kao pilot projekat).

Problem tuberkuloze države članice SZO pokušavaju riješiti primjenom različitih mjera i standarda definiranih u dokumentima Stop TB strategija, Međunarodni standardi zdravstvene zaštite u vezi s kontrolom TB i Povelja o pravima i obavezama oboljelih od TB, koji su uključeni u programe za kontrolu tuberkuloze na nivou entiteta i Brčko distrikta.

Veoma je važno da preventivne aktivnosti, koje se preduzimaju u okviru programa za kontrolu TB na svim nivoima u BiH, budu usmjerene prema grupama populacije s povećanim rizikom oboljevanja od tuberkuloze (uživatelji opojnih droga, HIV pozitivne osobe) odnosno prema posebno rizičnim grupacijama stanovništva (romske zajednice, interno raseljena lica, lokalne zajednice i područja visoko opterećena tuberkulozom).

Obilježavanje 24. marta pruža jedinstvenu priliku za promoviranje svih raspoloživih mehanizama vladinog i nevladinog sektora na unapređenju kontrole i suzbijanju tuberkuloze u BiH, regionu i globalno.


EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA TUBERKULOZE NA USK - u

U toku 2011. godine UNDP je podržao uspostavljanje jedinica za kontrolu tuberkuloze širom BiH, obezbijedio edukaciju angažovanog osoblja, kao i rekonstrukciju i opremanje kancelarija, a u narednom periodu izvršena je rekonstrukcija laboratorija i uspostavljanja dva odjeljenja za tretman multirezistentne tuberkuloze u skladu sa Evropskim standardima. Od 2011. godine funkcionira i NTP jedinica za USK.

Na području USK-a tuberkuloza se i u 2016. godini i pored mogućnosti besplatnog liječenja (donacija lijekova od strane UNDP-a, a u sklopu projekta „Jačanje DOTS strategije u BiH“) rangira veoma visoko (u 2011 - 3. mjesto; 2012 - 4 mjesto; 2013 - 3.mjesto, 2014/2015 - 5 mjesto, 2016 godine - 4 mjesto rang liste; među pet vodećih zaraznih bolesti).

U 2016. godini najveći broj oboljelih u odnosu na broj stanovnika registriran je na općinama: Bužim, Velika Kladuša i Bos.Krupa. Ukupan broj prijavljenih oboljenja od tuberkuloze je 107 sa 2 smrtna slučaja među populacijom starije dobi.

 

Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi