Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna Arhiva biltena Bilten za mart 2015
Bilten za mart 2015

 

SLUŽBA HIGIJENE SA MEDICINSKOM EKOLOGIJOM I SANITARNOM HEMIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

KONTROLA VODE ZA PIĆE
U periodu od 01.03. - 31.03.2015. godine uzeto je 148 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu i 139 uzoraka na fizičko – hemijsku analizu. Od toga 31 uzorak rađen na mikrobiološku analizu i 13 uzoraka rađenih na fizičko - hemijsku analizu nisu dala odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
U navedenom periodu urađeno je 9 uzorka vanrednih voda na mikrobiološku analizu, od toga 4 uzorka nisu dala odgovarajuće rezultate, a na fizičko - hemijsku analizu urađeno je 11 uzoraka i svi su dali odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom.
KONTROLA ŽIVOTNIH NAMIRNICA
U istom periodu uzeto je 200 uzoraka hrane na mikrobiološku i 11 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu. U pogledu mikrobiološke ispravnosti  4 uzorka nisu zadovoljila kriterije Pravilnika, dok su uzorci uzeti  na fizičko – hemijsku analizu dali odgovarajuće rezultate.
SANITARNI NADZOR
U navedenom periodu urađeno je 99 briseva predmeta opće upotrebe i 47 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji životnih namirnica. Od toga 5 briseva predmeta opće upotrebe u prometu i proizvodnji  i 3 brisa ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji nisu dali zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnikom.
OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA
Zavod za javno zdravstvo Unsko -sanskog kantona obilježio je 22. mart Svjetski dan voda.

SLUŽBA EPIDEMIOLOGIJE

Bilten o kretanju zaraznih bolesti od 01.03. do 31.03.2015. godine

Na području Unsko - sanskog kantona u periodu od 01.03. do 31.03.2015. godine prijavljeno je 190 oboljelih osoba od zaraznih bolesti ( pojedinačne prijave) i 2867 oboljelih ( grupne prijave ILI,ARI,SARI).
V  o  d  e  ć  e   b  o  l  e  s  t  i ( pojedinačne prijave)
Varicellae 84
Enterocolitis acuta 36
Morbilli 13
Scarlatina 11
TBC 10
Služba Epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo USK-a je 24.03.2015. godine obilježila Svjetski dan borbe protiv TBC distribucijom prikladnog promotivnog materijala HE - službama Domova zdravlja USK-a.
Prijavljena oboljenja tuberkuloze na USK - u  po šiframa oboljenja
za period od 01.01. – 31.03.2015. godine
Tuberkuloza se redovito javlja među 10 vodećih zaraznih bolesti i pored mogućnosti besplatnog liječenja (donacija lijekova od strane UNDP-a, a u sklopu projekta “Jačanje DOTS strategije u BiH”).
Evidentno je da je u prevenciji TBC potrebno da se uključe svi relevantni subjekti vezani za ovu problematiku.

 

Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi