Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna Arhiva biltena Bilten za februar 2015
Bilten za februar 2015

 

SLUŽBA EPIDEMIOLOGIJE

Bilten o kretanju zaraznih bolesti od 01.02. do 28.02.2015. godine

 

Na području Unsko - sanskog kantona u periodu od 01.01. do 28.02.2015. godine prijavljene su 143 oboljele osoba od zaraznih bolesti ( pojedinačne prijave) i 1289 oboljelih ( grupne prijave ILI,ARI,SARI).


Vodeće bolesti (pojedinačne prijave)

 

Varicellae 73

Morbilli 18

Enterocolitis acuta 15

Scabies 11

TBC 10

 

Dana 05.12.2014. godine Zavod za javno zdravstvo USK-a prijavio je epidemiju Morbilla Zavodu za javno zdravstvo FBiH, sa 387 oboljelih na području USK-a. Najveći broj oboljelih je u dobnoj skupini od 0-14, ali se i u ostalim dobnim skupinama registrira veći broj oboljelih. Najveći broj oboljelih registriran je na općinama: Cazin (498), Bihać (97), Bužim (49), ali se slučajevi oboljevanja registriraju i na općinama: Bos.Krupa, Bos.Petrovac, Ključ i Velika Kladuša u sporadičnoj formi.

 

 

 

 

SLUŽBA HIGIJENE SA MEDICINSKOM EKOLOGIJOM I SANITARNOM HEMIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

U periodu od 01.02. - 28.02.2015. godine uzet je 131 uzorak vode za piće na mikrobiološku analizu i 124 uzoraka na fizičko – hemijsku analizu. Od toga 21 uzorak rađen na mikrobiološku analizu i 17 uzoraka rađenih na fizičko - hemijsku analizu nisu dala odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

U navedenom periodu urađeno je 4 uzorka vanrednih voda na mikrobiološku analizu, od toga 3 uzorka nisu dala odgovarajuće rezultate, a na fizičko - hemijsku analizu urađeno je 7 uzoraka i svi su dali odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA ŽIVOTNIH NAMIRNICA

U istom periodu na mikrobiološku analizu urađeno je 186 uzoraka hrane, 1 uzorak nije zadovoljio Pravilnikom propisane uvjete, dok je na fizičko – hemijsku analizu urađeno 3 uzoraka hrane i svi su dali odgovarajuće rezultate.

 

SANITARNI NADZOR

U navedenom periodu urađeno je 127 briseva predmeta opće upotrebe i 98 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji životnih namirnica. Od toga 6 briseva predmeta opće upotrebe u prometu i proizvodnji  i 5 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji nije dalo zadovoljavajuće rezultate. U istom periodu urađena je 6 kontrola sterilizacije koje su dale zadovoljavajuće rezultate.

 

 

Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi