Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna Arhiva biltena Bilten za januar 2015
Bilten za januar 2015

 

SLUŽBA EPIDEMIOLOGIJE

Bilten o kretanju zaraznih bolesti od 01.01. do 31.01.2015. godine

 

 

Na području Unsko - sanskog kantona u periodu od 01.01. do 31.01. 2015. godine prijavljeno je 235 oboljelih osoba od zaraznih bolesti ( pojedinačne prijave) i 1813 oboljelih ( grupne prijave ILI,ARI,SARI).

 

Vodeće bolesti (pojedinačne prijave)

 

Morbili                                      70

Varicellae                                  70

Enterocolitis acuta 31

Scabies                                     19

Scarlatina 13

 

 

 

SLUŽBA HIGIJENE SA MEDICINSKOM EKOLOGIJOM I SANITARNOM HEMIJOM


BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

U periodu od 01.01. - 31.01.2015. godine uzeto je 136 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu i 127 uzoraka na fizičko – hemijsku analizu. Od toga 37 uzoraka rađenih na mikrobiološku analizu i 11 uzoraka rađenih na fizičko - hemijsku analizu nisu dala odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

U navedenom periodu urađeno je 13 uzoraka vanrednih voda na mikrobiološku analizu, od toga 5 uzorka nisu dala odgovarajuće rezultate, a na fizičko - hemijsku analizu urađeno je 7 uzoraka i od toga 3 uzorka nisu dala odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA ŽIVOTNIH NAMIRNICA

U istom periodu na mikrobiološku analizu urađeno je 172 uzoraka hrane, svi uzorci su zadovoljili Pravilnikom propisane uvjete, dok je na fizičko – hemijsku analizu urađeno 14 uzoraka hrane i svi su dali odgovarajuće rezultate.

 

SANITARNI NADZOR

U navedenom periodu urađeno je 86 briseva predmeta opće upotrebe i 36 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji životnih namirnica. Od toga 10 briseva predmeta opće upotrebe u prometu i proizvodnji  i 5 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji nije dalo zadovoljavajuće rezultate. U istom periodu urađena je 1 kontrola sterilizacije koja je dala zadovoljavajuće rezultate.

 

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA

U periodu od 21. - 28.01.2015. godine obilježava se deveta po redu sedmica borbe protiv karcinoma grlića maternice. na incijativu Evropske asocijacije za rak grlića maternice (ECCA) veliki broj zemalja realizuje kampanje koje imaju za cilj podizanje nivoa zdravstvene kulture, informisanjwe šire javnosti o oboljenju, simptomima, rizicima za oboljevanje, načinu prevencije.

 

Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi