Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna Arhiva biltena Bilten za novembar 2014
Bilten za novembar 2014

 

SLUŽBA HIGIJENE SA MEDICINSKOM EKOLOGIJOM I SANITARNOM HEMIJOM


BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 


KONTROLA VODE ZA PIĆE

U periodu od 01.11. - 30.11.2014. godine uzeto je 144 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu i 138 uzoraka na fizičko – hemijsku analizu. Od toga 40 uzoraka rađenih na mikrobiološku analizu i 9 uzoraka rađenih na fizičko - hemijsku analizu nisu dala odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

U navedenom periodu urađeno je 7 uzoraka vanrednih voda na mikrobiološku analizu, od toga 4 uzorka nisu dala odgovarajuće rezultate, a na fizičko - hemijsku analizu urađeno je 6 uzoraka i od toga 2 uzorka nisu dala odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA ŽIVOTNIH NAMIRNICA

U istom periodu na mikrobiološku analizu urađeno je 185 uzoraka hrane, od toga 3 uzorka nisu zadovoljila Pravilnikom propisane uvjete, dok je na fizičko – hemijsku analizu urađeno 8 uzoraka hrane i svi su dali odgovarajuće rezultate.

 

SANITARNI NADZOR

U navedenom periodu urađeno je 118 briseva predmeta opće upotrebe i 82 brisa ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji životnih namirnica. Od toga 7 briseva predmeta opće upotrebe u prometu i proizvodnji  i 6 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji nije dalo zadovoljavajuće rezultate. U istom periodu urađeno je 7 kontrola sterilizacije i 11 kontrola zrakau i svi su dali zadovoljavajuće rezultate.

 

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA

Dana 14.11.2014. godine obilježava se Svjetski dan šećerne bolesti pod sloganom “Zdrava prehrana počinje doručkom”.

 

 

 

SLUŽBA EPIDEMIOLOGIJE

Bilten o kretanju zaraznih bolesti od 01.01. do 30.11.2014. godine

Na području Unsko - sanskog kantona u periodu od 01.01. do 30.11. 2014. godine prijavljeno je 255 oboljelih osoba od zaraznih bolesti. .
Vodeće bolesti ( pojedinačne prijave)
Morbili                                                 169
Scabies                                                 17
Enterocolitis acuta 15
Varicellae                                              15
TBC 13
Služba epidemiologije ZZJZ USK-a je 01.12.2014. godine, obilježila Svjetski dan borbe protiv SIDE, distribucijom prikladnog promotivnog materijala HE - službama domova zdravlja na USK-u.
Shodno povećanom broju prijavljenih slučajeva morbila na području USK-a obaviještavamo Vas da je dana 05.12.2014. godine ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a Bihać prijavio epidemiju morbila Zavodu za javno zdravstvo FBiH.
U periodu od 22.05.-04.12.2014. godine ukupno je registrirano 387 oboljelih, najveći broj oboljelih je u dobnoj skupini od 0-14, ali se i u ostalim dobnim skupinama registrira veći broj oboljelih. Manji broj oboljelih (26) je hospitaliziran, dok je veći broj ambulantno tretiran na infektivnom odjelu KB Bihać. Prijavljene su dvije komplikacije pneumonie. Najveći broj oboljelih je sa općina Cazin, Bihać, ali se slučajevi oboljevanja registruju i na općinama Bužim, Bos.Petrovac, Ključ, V.Kladuša.

 

 

Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi