Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna Arhiva biltena Bilten za oktobar 2014
Bilten za oktobar 2014

 

SLUŽBA EPIDEMIOLOGIJE

Bilten o kretanju zaraznih bolesti od 01.10. do 31.10.2014. godine

 

Na području Unsko - sanskog kantona u periodu od 01.01. do 31.10.2014. godine prijavljeno je 135 oboljelih osoba od zaraznih bolesti sa jednim smrtnim ishodom na općini Cazin (Sepsis A41) .

 

V  o  d  e  ć  e   b  o  l  e  s  t  i ( pojedinačne prijave)

Morbili                                                51

Scabies                                               27

Enterocolitis acuta 20

TBC 10

Herpes zoster                                       8

U cilju prevencije sezonske gripe na USK-u, a prema procjenama potreba za rizične skupine stanovništva, Zavod za javno zdravstvo u suradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK-a, obezbijedio je i ove godine 3.000 doza vakcine. Vakcina je distribuirana svim Domovima zdravlja USK-a, te je na osnovu svakodnevnog izvještavanja o utrošku vakcina na svim općinama evidentan veoma visok odaziv stanovništva.

 

U periodu od 01.10.-31.10.2014.godine na USK-u nije bilo prijavljenih slučajeva oboljevanja od sezonskog gripa.

 

 

 

 

SLUŽBA HIGIJENE SA MEDICINSKOM EKOLOGIJOM I SANITARNOM HEMIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

U periodu od 01.10. - 31.10.2014. godine uzeto je 138 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu i 129 uzoraka na fizičko – hemijsku analizu. Od toga 42 uzorka rađena na mikrobiološku analizu i 12 uzoraka rađenih na fizičko - hemijsku analizu nisu dala odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. U navedenom periodu urađena su 3 uzoraka vanrednih voda na mikrobiološku analizu, od toga nijedan uzorak nije dao odgovarajuće rezultate, a na fizičko - hemijsku analizu urađeno je 8 uzoraka i od toga 4 uzoraka nisu dala odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA ŽIVOTNIH NAMIRNICA

U istom periodu na mikrobiološku analizu urađeno je 184 uzorka hrane, od toga 1 uzorak nije zadovoljilo Pravilnikom propisane uvjete, dok je na fizičko – hemijsku analizu urađeno 15 uzoraka hrane i svi su dali odgovarajuće rezultate.

 

SANITARNI NADZOR

U navedenom periodu urađeno je 108 briseva predmeta opće upotrebe i 51 bris ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji životnih namirnica. Od toga 16 briseva predmeta opće upotrebe u prometu i proizvodnji  i 6 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji nije dalo zadovoljavajuće rezultate. U istom periodu urađeno je 8 kontrola sterilizacije i sve su dali zadovoljavajuće rezultate.

 

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA

Dana 16.10.2014. godine obilježio se Svjetski dan hrane. Cilj obilježavanja ovog dana je pojačati svijest javnosti o problemu nedostatka hrane u svijetu te ojačati solidarnost zemalja u borbi protiv gladi, pothranjenosti i siromaštva.

Mjesec oktobar obilježen je kao mjesec borbe protiv karcinoma dojke.

 

 

Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi