Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna Arhiva biltena Bilten za august 2014
Bilten za august 2014

 


SLUŽBA HIGIJENE SA MEDICINSKOM EKOLOGIJOM I SANITARNOM HEMIJOM

BILTEN
O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

U periodu od 01.08. - 31.08.2014. godine uzeta su 132 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu i 123 uzoraka na fizičko – hemijsku analizu. Od toga 51 uzorak rađen na mikrobiološku analizu i 12 uzoraka rađenih na fizičko - hemijsku analizu nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. U navedenom periodu urađeno je 11 uzoraka vanrednih voda na mikrobiološku analizu, od toga 3 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate, a na fizičko - hemijsku analizu urađeno je 14 uzoraka i od toga 6 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom. Također su urađene analize vode sa kupališta na području Unsko - sanskog  kantona, 4 uzorka na mikrobiološku analizu i isto toliko na fizičko - hemijsku analizu, svi uzorci su dali zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti voda namjenjenih kupanju i rekreaciji.


KONTROLA ŽIVOTNIH NAMIRNICA

U istom periodu na mikrobiološku analizu urađeno je 181 uzorak hrane, od toga 5 uzoraka nije zadovoljilo Pravilnikom propisane uvjete, dok je na fizičko – hemijsku analizu urađeno je 16 uzoraka hrane i svi su dali odgovarajuće rezultate.


SANITARNI NADZOR

U navedenom periodu urađeno je 125 briseva predmeta opće upotrebe i 79 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji životnih namirnica. Od toga 11 briseva predmeta opće upotrebe u prometu i proizvodnji  nije dalo zadovoljavajuće rezultate.
U istom periodu urađeno je 26 kontrola sterilizacije i 11 kontrola sterilizacije svi su dali zadovoljavajuće rezultate.

 

 

SLUŽBA  EPIDEMIOLOGIJE

Bilten o kretanju zaraznih bolesti od 01.01. do 31.08.2014. godine


Na području Unsko - sanskog kantona u periodu od 01.01. do 31.08.2014. godine prijavljeno je 122 oboljele osobe od zaraznih bolesti sa jednim smrtnim ishodom TBC A15 - 1 općine Bužim.

Vodeće bolesti (pojedinačne prijave)
•    Enterocolitis acuta                     46
•    Morbili                                     21
•    Scabies                                   18
•    TBC                                        12
•    Brucelosis                                 5

Ebola ili hemoragijska groznica je bolest koja se pojavljuje rijetko (do sada je zabilježena u nekoliko epidemija na afričkom kontinentu; prva epidemija pojavila se 1976. godine u Sudanu i Zairu).
Karakterizira je pojava teške kliničke slike u oboljelih i visoki postotak smrtnosti. Prenosi se direktnim kontaktom s krvlju i ostalim tjelesnim tekućinama osobe zaražene ebolom  ili osobe umrle od ebole.
Prijenos bolesti spolnim putem (kroz nezaštićeni spolni odnos) moguć je i do sedam sedmica nakon preboljenja ebole. Prijenos bolesti se može dogoditi i u kontaktu s krvlju i tjelesnim tekućinama živih ili uginulih životinja zaraženih ebolom. Zaraziti se mogu i zdravstveni radnici prilikom bliskog kontakta sa zaraženom ili umrlom osobom, ukoliko ne koriste lična zaštitna sredstva. Ebola se ne prenosi zrakom, vodom i hranom.
Simptomi ebole u početku uključuju nagli porast temperature, glavobolju i jake bolove u tijelu, a kasnije izrazitu slabost koja se pogoršava, mučnina, povraćanje, proljev; ponekad zatajenje jetrene i bubrežne funkcije te simptomi krvarenja po koži, ali i unutarnjim organima poput krvarenja iz nosa, ostalih sluznica, krvi u povraćenom sadržaju, krvi u stolici. Simptomi se pojavljuju 2 - 21 dan nakon izlaganja virusu. 
Trenutna epidemija ebole započela je krajem marta 2014. godine, te još nije stavljena pod kontrolu. Do 1. avgusta  2014. godine prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) od ebole je oboljelo 1.603 osobe od čega je njih 887 umrlo. 

 

 

 

Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi